Jun
26
1:00 PM13:00

SUMMER WORKSHOPS with ENOUGH!Scroll down for information in ENGLISH!

Kom och dansa med oss under de 2 första veckorna i juli. Perfekt tillfälle att passa på att prova på klasser inför höstens termin!
Samtliga klasser är DANCEHALL WORKSHOPS och är till för alla nivåer samt våra kära 30+! Dvs. att varje klass är fristående!

Ska du endast ta drop in krävs INGEN föranmälan, utan du kommer till lektion på plats i Skanstull (se adress nedan).

Frågor på nivåer? Läs längre ned.

SCHEMA
VECKA 27

Tis 2 juli
17.30 - 18.30 Nyb/Forts - med Steph
18.35 - 19.35 Nyb/Forts - med Micaela
19.40 - 20.40 Mellan/Avancerad - med Micaela

Ons 3 juli
17.30 - 18.30 Nyb/Forts - med Jacqie
18.35 - 19.35 Mellan/Avancerad - med Steph
19.40 - 20.40 Mellan/Avancerad Female/DHQ - med Steph

Tors 4 juli
17.30 - 18.30 Mellan/Avancerad - med Steph
18.35 - 19.35 Öppen Nivå - med Steph & Jacqie
19.40 - 20.40 Nyb/Forts Female/DHQ - med Linda

VECKA 28
Tis 9 juli
17.30 - 18.30 Nyb/Forts - med Jacqie
18.35 - 19.35 Mellan/Avancerad - med Jacqie
19.40 - 20.40 Mellan/Avancerad - med Micaela

Ons 10 juli
17.30 - 18.30 Nyb/Forts - med Micaela
18.35 - 19.35 Mellan/Avancerad Female/DHQ - med Jacqie
19.40 - 20.40 Mellan/Avancerad - med Linda

Tors 11 juli
17.30 - 18.30 Nyb/Forts Female/DHQ - med Linda
18.35 - 19.35 Öppen Nivå - med Linda & Micaela
19.40 - 20.40 Mellan/Avancerad Female/DHQ - med Linda

Beskrivning av nivåerna - På våra klasser kombinerar vi två nivåer, förutom på öppen nivå alla nivåer är välkomna.

Öppen nivå – En klass till för alla, spelar ingen roll om du är nybörjare eller dansvan, kom och svettas å ha kul :)
Nybörjare – Ingen tidigare erfarenhet krävs = Passar dig som aldrig har dansat förut
Fortsättning – Passar dig som har begränsad tidigare danserfarenhet. Kan vara från en annan stil än dancehall. Funkar också om du är nybörjare men lär dig snabbt.
Mellan – Passar dig som dansat i några år och har dansat DANCEHALL tidigare.
Avancerad – Passar dig som har lång danserfarenhet och vill gå fram SNABBT. Här krävs det att du kan freestyla och koreografera själv.

PRISER
6 klasser för 650 sek
9 klasser för 850 sek
Drop in 150 sek - Ingen föranmälan krävs.

ANMMÄLAN SKER VIA DENNA LÄNK: https://forms.gle/5Xjpvw29N72Bkczt7

ADRESS
Tjurbergsgatan 27, Skanstull STOCKHOLM
KONTAKT enoughdanceclasses@gmail.com

VÄLKOMNA!

INFORMATION IN ENGLISH


Come and dance with us during the first two weeks of July. It’s a perfect opportunity to try out our classes before the fall semester!
All classes are DANCEHALL WORKSHOPS and are for all levels and our dear 30+!

NO pre-registration is required for drop-in classes. All you need to do is show up before the class and pay (even money) on the spot in Skanstull (see address below).

Questions about the levels? Read further down.

SCHEDULE
WEEK 27

2nd of July, Tuesday
17.30 - 18.30 Beginner/General basics - with Steph
18.35 - 19.35 Beginner/General basics - with Micaela
19.40 - 20.40 Intermediate/Advanced - with Micaela

3rd of July, Wednesday
17.30 - 18.30 Beginner/General basics - with Jacqie
18.35 - 19.35 Intermediate/Advanced - with Steph
19.40 - 20.40 Intermediate/Advanced Female/DHQ - with Steph

4th of July, Thursday
17.30 - 18.30 Intermediate/Advanced - with Steph
18.35 - 19.35 Open level - with Steph & Jacqie
19.40 - 20.40 Beginner/General basics Female/DHQ - with Linda

WEEK 27
9th of July, Tuesday
17.30 - 18.30 Beginner/General basics - with Jacqie
18.35 - 19.35 Intermediate/Advanced - with Jacqie
19.40 - 20.40 Intermediate/Advanced - with Micaela

10th of July, Wednesday
17.30 - 18.30 Beginner/General basics - with Micaela
18.35 - 19.35 Intermediate/Advanced Female/DHQ - with Jacqie
19.40 - 20.40 Intermediate/Advanced - with Linda

11th of July, Thursday
17.30 - 18.30 Beginner/General basics Female/DHQ - with Linda
18.35 - 19.35 Open level - with Linda & Micaela
19.40 - 20.40 Intermediate/Advanced Female/DHQ - with Linda

Description of the levels
On our classes we combine two levels, except at “Open level” where all levels are welcome.

Open level - A class for all levels = everyone! Does not matter if you are a beginner or experienced dancer, come and sweat to have fun : )
Beginner - No previous experience required = Suits you who have never danced before
General basics - Suits you who have limited previous dance experience. Can be from a different style than dancehall. Also works if you are a beginner but learn quickly.
Intermediate - Suits you as a dancer for a few years and has danced DANCEHALL before.
Advanced - Suits you who have long dance experience and want to go FAST. Here you need to be able to freestyle and choreograph yourself.


PRICES
6 classes for 650 sek
9 classes for 850 sek
Drop in 150 sek - No pre-registration needed

SIGN UP ON THIS LINK: https://forms.gle/5Xjpvw29N72Bkczt7 (it’s in Swedish)

ADDRESS
Tjurbergsgatan 27, Skanstull STOCKHOLM
CONTACT enoughdanceclasses@gmail.com

WELCOME!

View Event →
Aug
16
5:30 PM17:30

FREE TO TRY OUR CLASSES DAY 2!

Hi,

we are kickstarting this fall with our classes, open to all. Tuesday Aug 14th and Thursday Aug 16th it is free to try our classes at our new location Tjurbergsgatan 27, Skanstull STOCKHOLM. No need to sign up in advance, come and you are and dance with us.

SCHEDULE
Tis 17.30 - 18.30   DANCEHALL nyb & forts med Jacqie
Tis 18.30 - 19.45   DANCEHALL mellan med Jacqie
Tis 19.45 - 21.00   DHQ mellan med Johanna

Tors 19.00 - 20.00 DANCEHALL 30+ nyb & forts med Johanna
Tors 20.00 - 21.00 QUEEN 30+ nyb & forts med Johanna
 

FYI almost all classes are already full for the rest of the semester BUT you are free to come and dance anyway Tuesday Aug 14th and Thursday Aug 16th. And there are still a few spots left at Jacqie's classes.

Click here for more info about our weekly classes.
See you there!

 

 

View Event →
Aug
14
5:30 PM17:30

FREE TO TRY OUR CLASSES DAY 1!

Hi,

we are kickstarting this fall with our classes, open to all. Tuesday Aug 14th and Thursday Aug 16th it is free to try our classes at our new location Tjurbergsgatan 27, Skanstull STOCKHOLM. No need to sign up in advance, come and you are and dance with us.

SCHEDULE
Tis 17.30 - 18.30   DANCEHALL nyb & forts med Jacqie
Tis 18.30 - 19.45   DANCEHALL mellan med Jacqie
Tis 19.45 - 21.00   DHQ mellan med Johanna

Tors 19.00 - 20.00 DANCEHALL 30+ nyb & forts med Johanna
Tors 20.00 - 21.00 QUEEN 30+ nyb & forts med Johanna
 

FYI almost all classes are already full for the rest of the semester BUT you are free to come and dance anyway Tuesday Aug 14th and Thursday Aug 16th. And there are still a few spots left at Jacqie's classes.

Click here for more info about our weekly classes.
See you there!

 


 

View Event →